Hållbarhet och certifieringar

Det finns gränser för vad kvalitet får kosta

När vi säger att värdet av våra produkter alltid ska vara högre än deras pris då pratar vi om värdet för alla inblandade. Kunderna, odlarna, växterna och resten av vårt ekosystem. För oss är kvalitet samma sak som hållbarhet. Ekologisk, social och ekonomisk.

Ekologisk hållbarhet är att klara sig med den enda planet vi fått. Därför minskar vi ständigt vår klimatpåverkan, vårt matsvinn, vår vatten- och energiförbrukning. Samtidigt som vi maximerar vår återvinning av papper, glas, plast, vatten och vår andel av förnybar energi. Men själva kärnan är vår idé om växtbaserad och ekologisk mat. Redan i dag är över 90 % av våra produkter ekologiska.

Social hållbarhet är en jämställd och jämlik värld där alla lever ett gott och hälsosamt liv. Vi kontrollerar regelbundet att våra över åttio leverantörer i tjugotalet länder är föredömen på de punkterna. Precis som vår egen organisation är det.

Ekonomisk hållbarhet är att med ena handen slåss mot korruption och fusk, medan den andra ger prisvärde till kunder och lönsamhet till leverantörer. Och helst ett överskott till oss själva som räcker för att fortsätta utmana matvärlden och utveckla nya produkter.

Njutning är det enda hållbara

Det vi människor gör som en uppoffring blir alltid kortvarigt. Och det som är kortvarigt är aldrig hållbart. Därför vägrar vi på Renée Voltaire att kompromissa mellan hållbarhet och njutning. Därför uppfinner och inspirerar vi istället för att förbjuda och fördöma. För det finns bara ett sätt att orka välja hälsa och miljö, dag efter dag. Att njuta av det.

Men alla hållbara njutningar kan inte odlas ekologiskt i Sverige. Därför klimatkompenserar vi för varje resa och varje transport vi gör. Och väljer alltid båt och tåg framför flyg och lastbil. Det är en kompromiss som är svår att undvika.

PS. Här hittar du en lista med tips om hur man äter hållbart.

Våra certifieringar

Vi tror på trygghet i njutningen. Därför har vi certifierat hela vår verksamhet enligt IP:s standard för livsmedelssäkerhet. För oss innebär det att vi jobbar i ett tydligt kvalitetsledningssystem, liksom att både inköpskedjan och produktionen är granskad och godkänd i varje steg. För våra leverantörer betyder det att de måste ha ett lika bra kvalitetsledningssystem som oss. Och för dig betyder allt detta att du kan lita på att det som står på förpackningen är exakt detsamma som finns i den.

Certifiering är också ett krav för att få sälja ekologiska produkter. Själva är vi godkända av Kiwa, www.kiwa.se, för att producera och sälja EU-ekologiska varor.

Trygg E-handel

Renée Voltaire AB är sedan 2017 certifierad som Trygg e-handel. Det innebär att vi förbinder oss att leva upp till de krav som Svensk Distanshandel ställt upp för att vara en trygg och säker e-butik. Här kan du läsa mer www.tryggehandel.se.