Vision, mission och filosofi

En bättre värld byggd med kniv och gaffel

I Sverige står maten för en tredjedel av all klimatpåverkan – och ännu mer av hälsopåverkan. Därför vet vi säkert att en bättre värld kan byggas med kniv och gaffel. Ju mer växtbaserat och ekologiskt vi äter, desto närmare kommer vi.

Men vi är lika övertygade om att vi aldrig kommer dit med pekpinnar, tvång och offer. Därför kliver vi varje dag ur sängen för att göra det roligare och mer njutningsfullt att leva hållbart. Med nya produkter, nya recept och ny inspiration.

Njutning är det enda hållbara

I tanke och hjärta vill de flesta av oss äta så att både planeten och kroppen mår bra. Men hur väl vi än vill så får smak och njutning oftast sista ordet. Det vi gör som en uppoffring blir alltid kortvarigt. Och det som är kortvarigt är aldrig hållbart.

Alltför länge fick nejsägarna skriva reglerna: ”Det finns en gräns för hur bra vi kan ha det. Det som gör gott kan inte vara gott. Om planeten lider ska du inte njuta.”

Renée Voltaire utmanar alla sådana regler och vanor. Vi vägrar kompromissa mellan hållbarhet och livsnjutning. Vi är glada rebeller, inte sura moralister. Optimister, inte domedagsprofeter. Vi uppfinner, inspirerar och skriver om menyn istället för att förbjuda och fördöma. Vi predikar inte ”less is more”, vi lever ”yes is more”.

Det är inte den enklaste vägen, men den roligaste. Och framförallt den enda hållbara. För det finns bara ett sätt att orka välja hälsa och miljö, dag efter dag. Att njuta av det.