Reklamation

Ångerrätt och retur

Vid köp av varor på någon av våra webbplatser gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela RVAB detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan. Ångerrätten gäller inte om varan har bruten försegling, för varor som snabbt kan försämras eller passerat sitt bäst-före-datum, varor som har tillverkats särskilt enligt din anvisning eller om varans alla etiketter inte sitter kvar.

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter mottagandet samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum du meddelat RVAB att du ångrat ditt köp. Varan ska skickas väl emballerad, i fullgott skick och i originalförpackning. Vi betalar därefter snarast tillbaka beloppet via valt betalningsalternativ, förutsatt att det inte finns hinder för sådan återbetalning. Dock senast 14 dagar efter du meddelat oss ångrat köp.

Reklamation

Det är viktigt att du noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till oss eller enligt de transportörsuppgifter du fått. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde ska du kontakta oss inom 14 dagar. Eventuella klagomål ska göras till RVAB:s kund-och konsumentservice via vårt kontaktformulär. Förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan och eventuell kompensation. Felaktiga produkter som återlämnas till RVAB ska behandlas varsamt och som om de var felfria. Skriv “Reklamation av köp” som ämnesrubrik och på själva försändelsen vid eventuell retur. Oavsett orsak till retur är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. Om en återlämnad produkt inte har några fel kommer vi efter överenskommelse att returnera produkten till dig. Om en vara ska bytas ut görs detta mot en vara av motsvarande typ eller enligt överenskommelse mellan oss. Om en viss produkt inte finns längre har du rätt till återbetalning.

Garanti

För de av våra produkter som inte är livsmedel, exempelvis köksredskap, gäller garantivillkor om normalt 1 år dagar från inköpsdatum (som privatperson omfattas du även av konsumentköplagen). Garantin täcker produktionsfel på själva produkten under förutsättning att de inte uppstått som följd av felaktigt handhavande. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av garantin använder du vårt kontaktformulär. Här behöver du ange namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning av felet. Skriv “Garanti av köp” som ämnesrubrik och på själva försändelsen vid eventuell retur. Fel ska anmälas inom skälig tid efter att du mottagit varan. Returförsändelsen betalas av RVAB. Om vi inte hittar någon av de defekter du angett skickas produkten tillbaka till dig, alternativt enligt särskilt överenskommet mellan oss. Denna garanti berättigar dig till en kostnadsfri ersättningsvara i enlighet med de villkor som här anges och inom angiven tidsperiod, och får inte begränsa dina lagliga rättigheter.