Integritet

Personlig information

RVAB värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi följer alla i tiden gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och hjälper dig att fatta välgrundade beslut gällande användandet av våra tjänster och din relation med oss.

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att tillhandahålla den upplevelse och service du kan förvänta dig av oss. Informationen du lämnar om dig själv används också av våra samarbetspartners för betalning och leverans. RVAB garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas eller föras vidare till tredje part. Du har alltid rätten att begära tillgång till all din personliga information, få eventuella felaktigheter rättade eller uppgifterna helt borttagna.

RVAB kan också komma att använda cookies i syfte att förbättra din upplevelse av webbplatserna. Vi använder också dina uppgifter från kundregistret för utskick om våra produkter och vid prenumeration av våra nyhetsbrev. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att kontakta vår kund- och konsumentservice.

RVAB förvarar och behandlar dina personuppgifter säkert, tills kontot avslutas eller andra föreskrifter görs gällande. Vi vidtar löpande ett flertal säkerhetsåtgärder samt allmänna uppföljningsrutiner.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

RVAB respekterar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) från 25 maj 2018, vilket i huvudsak handlar om att vi följer reglerna för: 1, Vårt ansvar för att skydda dina rättigheter och din 
integritet. 2, Vårt ansvar för att tydliggöra hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem. 
3, Vårt ansvar för att tydliggöra vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör och inte gör med dem.

RVAB är ansvarig för hanteringen av alla de personuppgifter du delar med oss när du: registrerar dig, får inloggningsuppgifter och blir användare och/eller kund, använder våra digitala tjänster, har en fråga och/eller kontaktar oss, besöker våra webbplatser och accepterar våra cookies.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du registrerar dig samlar vi in dina företags-, person- och kontaktuppgifter. Alla användare har registrerade identifikations-, inloggnings-, och kontaktuppgifter samt andra digitala uppgifter hos oss för att till fullo kunna använda sig av våra tjänster. När du använder våra tjänster kan det komma att laddas upp texter, bilder och filmer som då också kommer att hanteras av oss. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något ärende kan mängden och typen av personuppgifter variera beroende på ärende och kommunikationskanal.

De aktuella personuppgifterna är oftast identifikations-, inloggnings-, och kontaktuppgifter samt ärendet i sig, vilket innehåller de uppgifter du själv valt att dela med oss. På förfrågan kan du få en förteckning över vilka personuppgifter som är aktuella, hur de struktureras, vid vilka tillfällen och på vilken laglig grund.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Vi samlar personuppgifter om ditt företag och/eller dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla våra tjänster, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal och ge dig bästa möjliga upplevelse av våra webbplatser och våra tjänster.

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, ge dig erbjudanden, leverera dina beställda varor och tjänster, för debitering och andra ekonomiska transaktioner, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du själv väljer att registrera dig för och avregistrera dig från) eller andra liknande syften. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, leveransen, faktureringen samt att skicka diverse löpande information till dig.

Vid användning av någon av RVAB:s tjänster godkänner du att vi använder informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kontakta dig och förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

I användningen av vissa funktioner i tjänsten kan vi, under kortare perioder, komma att dela vissa personuppgifter med underleverantörer både inom och utanför EU/EES. Dock endast med syfte att utveckla och förbättra din upplevelse av tjänsten. Dessa parter har motsvarande skyldigheter i behandlingen av personuppgifter som du som användare och/eller kund avtalat med oss (vilket framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

RVAB sparar personuppgifter om dig som användare och/eller kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i dessa villkor. När avtalets upphör kommer vi att radera dina uppgifter inom rimlig tid, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet att samla in dem.

Vilka rättigheter har du?

Du har alltid rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, samt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet, eller om annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Samt om det baseras på intresseavvägning, vilket vi i så fall informerar dig om. Skulle du tycka att det saknas berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. RVAB:s skyldighet och allmänna åtagande är oavsett ärende att agera skyndsamt och ansvarfullt.

Vill du veta mer?

Du behöver inte själv göra någonting i anslutning till att EU:s nya regler införs, men om du har du frågor om hur RVAB tillämpar dessa regler och behandlingen av dina personuppgifter? Vill du radera eller ändra felaktiga uppgifter? Då kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på reneevoltaire.se och pepstop.se.

Länkar

RVAB:s webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Våra villkor gäller enbart våra egna webbplatser. När du länkas till annan webbplats bör du läsa de villkor som gäller för den sidan. Vi tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Användargenererat innehåll

RVAB:s webbplatser kan innehålla användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Vi tar inte ansvar för sådant material. Om du misstänker ett upphovsrättsintrång eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på våra webbplatser, vänligen kontakta vår kund- och konsumentservice.