Allmänt

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för din användning av och dina köp på webbplatserna reneevoltaire.se och pepstop.se. Genom användning eller köp accepterar du dessa villkor och avtal ingås mellan dig och Renée Voltaire AB (hädanefter ”RVAB” eller ”vi”). För att göra ett köp måste du ha fyllt 18 år och ha giltig ID-handling. RVAB reserverar sig för eventuella felaktigheter, ofullständigheter, leveransproblem och liknande, samt förbehåller sig rätten att på bästa sätt korrigera och åtgärda problem närhelst de upptäcks. Vi värnar din personliga integritet och följer gällande regler och föreskrifter om trygg e-handel och hantering av personuppgifter. Webbplatsernas innehåll ägs till fullo av RVAB och all information är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar.

Användarkonto och personuppgifter

För att göra ett köp eller få tillgång till viss information bör du skapa ett användarkonto. När du registrerar ett konto eller ska genomföra en beställning blir du ombedd att uppge vissa personuppgifter. Som kund ansvarar du för att lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga. Information om RVAB:s behandling av personuppgifter är del av de villkor du genom registrering ger ditt samtycke till. Du kan när som helst avsluta ditt konto eller få dina personuppgifter raderade. Om du inte vill skapa ett konto nu, så kan du ändå alltid handla som gäst.